Диференційований індивідуальний підхід до лікування ерозивно-виразкових кровотеч у хворих, що отримують програмний гемодіаліз, у порівнянні з ПАПД при ХХН 5 ст

M. M. Stets, V. V. Skyba, A. O. Sobko, V. V. Kozlov, O. I. Osadcha, I. M. Molnar, T. M. Shinkarik
2018 Шпитальна хірургія Журнал імені Л Я Ковальчука  
Мета роботи: покращення результатів комплексного лікування хворих із хронічною хворобою нирок (ХХН) 5 стадії, що от­римують програмний гемодіаліз (ПГД) та постійний амбулаторний перитонеальний діаліз (ПАПД) при ерозивно-виразкових кровотечах, шляхом оптимізації їх лікування з використанням відеоендоскопічних міні-інвазивних технологій.Матеріали ті методи. За період з жовтня 2012 по грудень 2016 р. на базі КМНПЦН та Д проліковано 1528 хворих на ПГД та 302 на ПАПД. З них чоловіків – 679 (36,1 %),
more » ... ків – 679 (36,1 %), жінок – 1151 (62,9 %).Результати досліджень та їх обговорення. В структурі пролікованих 1830 хворих, що проходили НЗТ (ПГД або ПАПД), у 349 (19,1 %) з них під час ендоскопічного обстеження виявлено ерозивно-виразкові ураження верхніх відділів травного тракту. Ерозивні гастропатії діагностовано у 191 (54,7 %) пацієнта, виразки шлунка – у 65 (18,6 %), виразки ДПК – у 93 (26,7 %).За період спостереження ерозивно-виразкові кровотечі виявлені у 46 пацієнтів. З них у 5 (11 %) пацієнтів мали місце ерозивні кровотечі, у 12 (26 %) – кровотечі з виразки шлунка, у 29 (63 %) – кровотечі з виразки ДПК. У всіх хворих кровотечі тяжкого ступеня. Слід зазначити, що ерозивно-виразкових кровотеч у хворих, що отримували ПАПД, не спостерігали.На ранніх етапах лікування даної категорії хворих кровотечі з виразок спонукали до хірургічного лікування (органозберігаючих – 7, у тому числі антрумектомії – 3). При цьому летальність досягала 33 % та була констатована у хворих на висоті кровотечі та тяжкого ступеня проявів синдрому метаболічної інтоксикації (СМІ). Останнє слугувало причиною перегляду тактики лікування хворих при даному ускладненні шляхом використання відеоендоскопічних міні-інвазивних методів гемостазу (електрокоагуляція – 34, хімічний гемостаз – 5, кліпування судини – 7). Рецидив кровотечі мав місце у 12 (7 %) хворих (3 хво­рих після хімічного гемостазу та 9 після електрокоагуляції), який долали повторними відеоендоскопічними комбінованими методами гемостазу, які не супроводжувалися летальністю. При цьому програма лікування у всіх випадках доповнювалася обов'язковим застосуванням монотерапії ІПП, надаючи перевагу 4 поколінню.
doi:10.11603/2414-4533.2017.4.8259 fatcat:5peu2jltirdwpopz2ovtf55kka