ANOR (PUNİCA GRANATUM L) O`SİMLİGİNİNG XALQ TABOBATİ VA ZAMONAVİY TİBBİYOTDA QO`LLANİLİSHİ

G`Oibova Sevara Ayub Qizi
2022 Zenodo  
Anor (Punica granatum L) haqida umumiy ma'lumotlar olish, anorning o'ziga xos dorivor hususiyatlari va foydalanish tartibi bilan tanishish, xalq tabobatidagi va bugungi zamonaviy tibbiyotda qo'llanilishi va rivojlanish istiqbollari.
doi:10.5281/zenodo.6326272 fatcat:2m6xxqrurrdk5chxlcx3dipeoe