Religious extremism and preventing ways of religious extremism in Kazakhstan
Діни экстремизмнің Қазақстандағы көрінісі жіне оның алдын алу жолдар

K. Bagasharov, Т. Оspаn, K. Shalabayev
2018 Eurasian Journal of Religious Studies  
Бүгінде діни экстремизм қаупі әлемді үрейлендіріп отыр. Ол Қазақстанды да айналып өткен жоқ. Тәуелсіздік алған уақытта «Діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер» заңы негізінде діни сенімге еркіндік берілді. Осының нәтижесінде елімізге түрлі діни ағымдар ағылып келе бастады. Ол уақыттарда дінтанушы, исламтанушы мамандар тапшы болғандықтан, діни ағымдардың әрбірін саралауға мүмкіндік болмады. Соның салдарынан қазақ қоғамында да діни экстремистік әрекеттер көрініс бере бастады. Мақалада Р.
more » ... рашев, Е. Байдаров, Н. Байтенова, А. Избаиров, Е. Егоров, Е. Бекбосынов сынды білікті мамандардың сараптамаларын негізге ала отырып, тәуелсіздіктен кейінгі Қазақстандағы діни жағдайға шолу жасалып, діни экстремистердің әрекеттері, діни экстремизм белгілері, экстремист портреті, жастардың оларға еру себептері талданады және діни экстремизмнің алдын алу бағытындағы мамандар пікірі мен соған қатысты ойлар тұжырымдалады. Түйін сөздер: дін, экстремизм, ислам, содырлар, терроризм, заң, діни бірлестіктер, діни экстремизмнің алдын алу, Қазақстан. Religious extremism is one of the most dangerous and difficult to forecast the problem of our time. Being a member of world community, Kazakhstan has also faced with this challenge. After declaring independence, Kazakhstan adopted the Law «On Religious Activity and Religious Associations», which provides the right to freedom of conscience. This led to rise and spread of the sects or new religious movement in the country. Furthermore there were difficulties to study and analyze the religious situation in the country, due to lack of the experts in Islamology, theology in this period. In this regard, religious extremism has begun to spread to Kazakhstan. The article is based on the works of several scientists likes of R. Abdrashev, E. Baydarov, N. Baitenov, A. Izbairov, E. Egorov, E. Bekbosynov. The article examines and gives a general definition on signs of religious extremism, a portrait of an extremist, the actions of religious extremists, and also analyzes the reasons for involving young people in extremist organizations and preventing ways of religious extremism.
doi:10.26577/ejrs-2018-2-154 fatcat:ozdkai4lyrfadnw2gtp45nkni4