Globális kihívások a mezőgazdaságban

Fróna D.
2018 International Journal of Engineering and Management Sciences  
Absztrakt. Jelentős globális kihívásokkal kell szembenézni napjainkban a mezőgazdaság tekintetében. A természeti erőforrásokkal megfelelően kell gazdálkodni, hogy idő előtti kimerülésüket elkerüljük (erőforrás-gazdálkodás). Az embernek szüksége van a természeti erőforrásokra, -fémre, ásványi anyagra, fára, termőföldre, élelmiszerre, levegőre és vízre -nem túlozva ezek az élet nélkülözhetetlen feltételei. A probléma, hogy az emberiség nagyobb mértékben éli fel ezeket az erőforrásokat, mint
more » ... n az természetes módján újratermelődne. A biológiai diverzitás és az ökoszisztéma megőrzéséhez és fenntartásához a növény-és állatfajok védelme elkerülhetetlen. Ha elpusztítjuk környezetünket, akkor a jövő helyzete, az emberiség léte kerül veszélybe. Egyes előrejelzések szerint 2050-ben a mai erőforrás kitermelés ötszörösét fogjuk elérni. Egyes ökoszisztémák 60%-ára igaz, hogy az erőforrásait már jelenleg is túlzott mértékben használjuk ki, gondoljunk csak a halállományra vagy a mértéktelen esőerdei fakitermelésre, ami köztudottan baljós feltevéseket vetít előre a levegőszennyezésre nézve. 2050-re az emberiség 30%-os növekedését prognosztizálják a kutatók, ami 9 milliárd embert jelent. A népesség több mint 70%a fog városban lakni, ami újabb területeket fog elvonni a természetes élőhelyekből. A világnépesség növekedésével az étrendben is jelentős változás fog bekövetkezni, elsősorban a magas hozzáadott-értékű élelmiszerek irányába tolódik el a fogyasztási szerkezet. Ez a növekedés azt eredményezi, hogy az állattenyésztés takarmányigénye nő, ami földhasználatban indukál változást. Az előttünk álló út egyértelmű és világos, sokkal hatékonyabban kell gazdálkodnunk a természeti erőforrásainkkal. Továbbá ezeket úgy kell kitermelnünk/előállítanunk, hogy a környezetet tovább ne romboljuk, a jelenlegi állapotát ne rontsuk. A globálisan követendő cél az lenne, hogy mind kevesebb erőforrás felhasználásával több értéket állítsunk elő. Már a nyersanyagok kitermelésétől kezdve óvni kell a környezetet, és ezt folytatni az előállított termékek felhasználásán keresztül egészen addig, amíg esetlegesen hulladék nem keletkezik belőle. Itt kerül előtérbe a folyamatos terméktervezés és -fejlesztés, valamint a pazarló eljárások visszaszorítása az anyagtakarékosság visszaszorításával. A jelenlegi gazdaságnak törekednie kell a fenntartható jövő elérésére. Abstract. At the present time, in contrast with the past, global challenges can be found in agriculture as well. We must act with the care of our natural resources to prevent the depletion of them (resource management). The humanity requires the natural resources (metal, metal, minerals, wood, soil, food, air and water), without any exaggerations human life can depend on them. The crucial problem is that humanity has a greater consumption of these resources than it would naturally replicate themselves. To conserve and maintain the biodiversity and ecosystem the animal and plant protection is inevitable. If we destroy our environment, the situation of the future, the existence of mankind is endangered. According to some relevant forecasts by 2050 humanity will use resources five times more than now. It is true for 60% of some ecosystems that the resources are being exploited too much nowadays, just think about the remained fish stocks or the excessive rainforest logging, which predicts catastrophic assumptions about the air pollution. Researchers say by 2050 the population will increase by 30% which means 9 billion people. 70% of the population will live in urban area that results the loss of more and new areas from the remaining natural habitats. With the rise of the population, a significant change in the diet will also occur, the consumption structure is shifting primarily towards to the high added-value foods. This increase leads to a growing
doi:10.21791/ijems.2018.3.16. fatcat:g5q4iehnnvdehb4gd5xszm3znu