DIEPER MET DELPHER

Mirjam Cuper
2021 Zenodo  
Gepubliceerd in IP Informatie Professional. https://informatieprofessional.nl/ Ook de KB bekijkt hoe ze haar data toegankelijk kan maken op andere manieren dan via een enkele zoekinterface. Met Delpher-data is een demonstratiesite gemaakt, met 'pandemieën' als onderwerp.
doi:10.5281/zenodo.4548853 fatcat:jwtupahhlfh2bj3ys5xvipsiym