THE STUDY OF VIBRATIONAL SPECTRA SYMMETRY OF CRYSTALS Hg3Te2Cl2

О. В. Бокотей, О. О. Бокотей, І. І. Небола
2014 Scientific Herald of Uzhhorod University Series Physics  
Проведено розділення коливань за типами симетрії, використовуючи метод класифікації коливних мод в надпросторовому підході. Отримано розклад повного коливного зображення досліджуваного кристалу Hg 3 Te 2 Cl 2 та його розклади по незвідних зображеннях для кожного атому кристалічної гратки, відповідно. Ключові слова: просторова група, коливне зображення, незвідне зображення, концепція надпросторової симетрії, сингонія.
doi:10.24144/2415-8038.2014.36.13-16 fatcat:isjoi3lllrhihgsdw7oo3ktddi