BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY TAHLILI VA UNING HOZIRGI HOLATI

Ishqobilova Jamila Saparmamatovna, Rasulova Zamira Pardayevna
2022 Zenodo  
Maktabning o'zini o'zi boshqarish, hamkorlik qilish, o'quv-tarbiya jarayonida o'quvchilar faolligi tamoyillari asosida insonparvarlik asosida qayta qurish o'qituvchidan shaxsiy yondashuvni amalga oshirishni, har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olishni, o'z o'rnini bosuvchi vositalardan foydalanishni talab qiladi. kommunikativ pedagogik ta'sirning dialogik shakli. Shu munosabat bilan "professional pedagogik kompetentsiya" kabi keng qamrovli tushuncha keskin yangilanib,
more » ... chining kasbiy faoliyatining asosiy mezoni sifatida tobora mustahkamlanib bormoqda. Ixtisoslashgan adabiyotlarda kompetentsiya tushunchasi o'ta tor ma'noda, o'quv jarayonida sub'ekt tomonidan olingan bilim, ko'nikma va ko'nikmalar yig'indisi yoki juda keng ma'noda, atrof-muhit bilan o'zaro munosabatlardagi muvaffaqiyat darajasi sifatida talqin qilinadi.
doi:10.5281/zenodo.6158135 fatcat:vsh2vhijtfanpn7skxfhwqca7e