Natriumgevoeligheid en recirculatie bij Cymbidium in 1e en 2e teeltjaar [report]

Arca Kromwijk, WUR GTB Teelt & Gewasfysiologie, Wim Voogt, Johan Steenhuizen, WUR GTB Gewasgezondheid Bodem en Water
2017 unpublished
Referaat In de teelt van de snij-orchidee Cymbidium werd tot voor kort geen drainwater hergebruikt omdat Cymbidium vanwege de zoutgevoeligheid van het gewas een vrijstelling had voor recirculatie. Inmiddels gelden voor Cymbidium ook emissienormen en is onderzoek gestart om vast te stellen bij welk Natriumniveau nadelige effecten op treden. In een praktijkproef zijn bij een EC van 0,8 drie verschillende Na-concentraties meegegeven. Deze hebben dus een lagere "voedings EC" dan de
more » ... ng zonder Na omdat de totale EC gelijk gebleven is. In een vijfde behandeling is een hoog natriumgehalte bovenop een EC van 0,8 mee gegeven. In het eerste teeltjaar zijn bij de hoogste Na-concentraties bladpunten ontstaan en later doorgezet in afsterving van sommige bladeren. In het eerste teeltjaar was er geen nadelig effect op de productie, omdat de bloemtakken al voor de start van de behandelingen aangelegd waren. In het 2 e teeltjaar zijn wel negatieve effecten op de productie en kwaliteit van de bloemtakken opgetreden. Omdat Cymbidium een meerjarig gewas is waarbij de planten jarenlang in productie blijven en negatieve effecten op productie en kwaliteit pas na lange tijd zichtbaar worden, wordt het onderzoek voortgezet met een derde teeltjaar. Dit onderzoek wordt uitgevoerd
doi:10.18174/412009 fatcat:nb63gyjvy5d3rdtyhkp6s6po4q