SÖZLÜ TÜRKÇE DERLEMİ VE TÜRKÇE ULUSAL DERLEMİNDE (U)LAN'IN EDİMBİLİMSEL BİR İNCELEMESİ

Hale Güler, Betil Eröz-Tuğa, Orta Doğu, Teknik Üniversitesi, Orta Doğu, Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller, Eğitimi Bölümü, Orta Doğu, Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (+2 others)
2017 unpublished
Öz: Bu çalışmada, Türkçe'deki güncel İncelik(sizlik) teorilerine göre bağlamsal olarak yüz tehdit edici kabul edilebilecek olan (U)lAn ünlemi ve türevleri sözlü dilde ve yazında derlem-temelli ve niteliksel-betimlemeci yöntemle incelenmiştir. Makalede, sözcüğün edimbilimsel olarak sıklıkla görüldüğü bağlamlar ve yüklendiği söylem işlevleri Sözlü Turkçe Derlemi ve Türkçe Ulusal Derlemi'nden örneklenmiştir. Ayrıca bu makalede, (U)lAn'ın Türkçe'de söylemsel olarak nasıl konumlandırılması
more » ... dırılması gerektiği, etkileşim belirleyicisi, seslenme ünlemi, küfür ünlemi, pekiştirici olup olmadığı sorgulanacak ve bu çerçevede duygu aktarım işlevi de tartışılacaktır.
fatcat:q22nkx7y7vbjnfzrbvaqqo6kki