CEREBRAL N-TERMINAL PRO B-TYPE NATRIURETIC PEPTIDE IN THE PROGNOSIS OF STABLE ANGINA DEPENDENT ON CHANGES OF URIC ACID

V. K. Tashchuk, Mukhamed Vasek Obeid Al Salama, T. M. Amelina
2016 Clinical anatomy and operative surgery  
Оригінальні дослідження Клінічна анатомія та оперативна хірургія -Т. 15, № 4 -2016 11 УДК 616.12-009.72 -616-002.78 -072.7 В.К. Тащук, Мухамед Васек Обейд Аль Салама, Т.М. Амеліна Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини (зав. -проф. В.К. Тащук) Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет", м. Чернівці МОЗКОВИЙ НАТРІЙУРЕТИЧНИЙ ПРОПЕПТИД У ПРОГНОЗУВАННІ ПЕРЕБІГУ СТАБІЛЬНОЇ СТЕНОКАРДІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗМІН СЕЧОВОЇ КИСЛОТИ
more » ... СЕЧОВОЇ КИСЛОТИ Резюме. З метою вивчення взаємовпливу змін мозкового натрійуретичного пропептиду (NT-proBNP) при стабільній стенокардії (СтСт) залежно від змін сечової кислоти за оцінки функціонального стану міокарду та його коронарного резерву з покращенням прогнозування перебігу захворювання обстежено 120 пацієнтів із діагнозом СтСт. Визначено, що сечова кислота (СК-та) може бути використана як біомаркер функціонального та коронарного резервів, оскільки динаміка цього показника має прогностичну цінність для зменшення розмірів і регресу гіпертрофії лівого шлуночка (ЛШ), покращення його систолічної функції, а також збільшення коронарного резерву. Навіть за збереженої систолічної функції ЛШ з нормальними значеннями фракції викиду ЛШ та незалежно від клінічної вираженості проявів серцевої недостатності NT-proBNP має предикативну цінність для зменшення розмірів і регресу вираженості гіпертрофії ЛШ і збільшення коронарного резерву. Враховуючи прогностичну цінність для прогресування дисліпідемії, змін коронарного резерву та функціонального стану хворих на СтСт, СК-та та NT-proBNP можуть бути використані як біомаркери чутливості до проводимої терапії та відбору пацієнтів для інтенсифікації медикаментозного лікування, а також для інтервенційних втручань. Ключові слова: стабільна стенокардія, сечова кислота, мозковий натрійуретичний пропептид, коронарний резерв, ремоделювання лівого шлуночка.
doi:10.24061/1727-0847.15.4.2016.2 fatcat:3ow6pkdrr5exxmdoe4nkd5mzue