Piotr Szulc, Decyzja o warunkach zabudowy. Studium z zakresu prawa administracyjnego, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022 (opr. Paulina Jachimowicz-Jankowska)

Paulina Jachimowicz-Jankowska
2022 Studia Prawa Publicznego  
Przegląd polskich opracowań naukowych: Piotr Szulc, Decyzja o warunkach zabudowy. Studium z zakresu prawa administracyjnego, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ss. 192, ISBN 978-83-8235-397-6
doi:10.14746/spp.2022.3.39.10 fatcat:e6i6wzbzuvgstgaonjkjwivnoy