A CASE OF CHERUBISM

IKUICHIRO HIROTO, YASUSHI NOMURA, TAKEMOTO SHIN, SHUNEI TOMITA, TERUYUKI NAKASHIMA
1967 Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho  
doi:10.3950/jibiinkoka.70.1237 fatcat:t6s5nlisrneozfupoo2xafgbji