Türkiye de Hisse Senedi Piyasası ve Ekonomik Gelişme İlişkisinin ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ile Analizi - Analysing of the Relation Between Stock Markets and Economic Growth in Turkey by ARDL Bound Test

Umut Burak Geyikçi
2017 İşletme Araştırmaları Dergisi  
doi:10.20491/isarder.2017.295 fatcat:r3qxpqardrc5pg3f6fe5rcugca