A Simple Technique for the Dispersion Analysis of Fabry-Perot Cavity Leaky-Wave Antennas

Carolina Mateo-Segura, Maria Garcia-Vigueras, George Goussetis, Alexandros P. Feresidis, Jose Luis Gomez-Tornero
2012 IEEE Transactions on Antennas and Propagation  
A simple technique for the dispersion analysis of fabry-perot cavity leaky-wave antennas Mateo-Segura, C.; García-Vigueras, M.; Gómez-Tornero, J.L.; Goussetis, G.; Feresidis, A.P.
doi:10.1109/tap.2011.2167900 fatcat:tc7p3mpm6zee7inn4c3d7n2jye