The Medical Importance of Hipcidin: Review

2020 Gazi Medical Journal  
ÖZET Bu derleme, Hepsidiniin kimyasal, tıbbi ve fonksiyonel özelliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Hepsidin (küçük bakterisidal peptit), memelilerin kanına demir girişinin hayati bir düzenleyicisi olarak kabul edilir. 25 amino asit uzunluğunda bir peptit hormonu olan hepsidin, özellikle idrarda antimikrobiyal aktiviteye sahiptir. Ayrıca, birçok dikkate değer sonuç, in vitro olarak çoklu ilaca dirençli patojenlere karşı antibakteriyel, antifungal ve anti-kandidal aktivite gösterdi. Oluşumunun
more » ... erkezi karaciğer hücreleridir (hepatositler). İnsan vücudundaki demir depoları yetersiz olduğunda Hepsidin ekspresyonu düşüktür. ABSTRACT This review aims to study chemical, medicinal and functional properties of Hepcidin. Hepcidin (small bactericidal peptide) is considered a vital regulator of the iron entry in the blood of mammals. Hepcidin, a 25 amino acids long peptide hormone, has antimicrobial activity, especially in urine. Also, many remarkable results exhibited antibacterial, antifungal and anti-candidal activity against multidrug resistance pathogens, in vitro. The central of its formation is cells of the liver (hepatocytes). The expression of Hepcidin is low when iron stores of the human body are insufficient.
doi:10.12996/gmj.2020.161 fatcat:ws3bdcy7h5gphddvxbuttforvi