Susceptibility of diploid, tetraploid and hexaploid wheat species to Zymoseptoria tritici and Blumeria graminis infections

2018 Progress in Plant Protection  
Susceptibility of diploid, tetraploid and hexaploid wheat species to Zymoseptoria tritici and Blumeria graminis infections Podatność diploidalnych, tetraploidalnych i heksaploidalnych gatunków pszenicy na porażenie przez Zymoseptoria tritici i Blumeria graminis Summary Blumeria graminis and Zymoseptoria tritici are dangerous pathogens of cereals causing powdery mildew and Septoria tritici blotch (STB) of wheat, respectively. A two-year field-plot experiment was conducted to determine the
more » ... etermine the susceptibility of the diploid species Triticum monococcum ssp. monococcum, tetraploid species T. turgidum ssp. dicoccum and T. turgidum ssp. polonicum, and hexaploid species T. aestivum ssp. spelta and T. aestivum ssp. aestivum to infections caused by B. graminis and Z. tritici. In a greenhouse experiment, the analyzed wheat species were inoculated with a spore suspension of Z. tritici. Common wheat was infected the most by the examined pathogens. Tetraploid wheat species were relatively susceptible to STB, whereas the symptoms of powdery mildew were observed only in the field experiments in 2016. The diploid species T. monococcum ssp. monococcum was not infected by either of the pathogens under field conditions, but it was infected by Z. tritici after inoculation in the greenhouse conditions. Streszczenie Gatunki Zymoseptoria tritici i Blumeria graminis to groźne patogeny zbóż powodujące septoriozę paskowaną liści oraz mączniaka prawdziwego zbóż i traw. W dwuletnich badaniach poletkowych oceniano wrażliwość diplodalnego gatunku Triticum monococcum ssp. monococcum, tetraploidalnych T. turgidum ssp. dicoccum i T. turgidum ssp. polonicum oraz heksaploidalnych gatunków T. aestivum ssp. spelta i T. aestivum ssp. aestivum na porażenie przez B. graminis i Z. tritici. W szklarni pszenice inokulowano zawiesiną zarodników Z. tritici. Pszenica zwyczajna była najsilniej porażana przez badane patogeny. Gatunki tetraploidalne wykazywały dość dużą podatność na porażenie przez Z. tritici, objawy mączniaka prawdziwego obserwowano na liściach tych gatunków w warunkach polowych tylko w pierwszym roku badań. Diploidalny gatunek T. monococcum ssp. monococcum nie był porażany przez żaden z omawianych patogenów w warunkach naturalnych, natomiast uległ porażeniu przez Z. tritici po inokulacji roślin w szklarni. Słowa kluczowe: Triticum turgidum; Triticum aestivum; Triticum monococcum; septorioza paskowana liści; mączniak prawdziwy zbóż i traw
doi:10.14199/ppp-2018-037 fatcat:76gldzlwt5d6zho37qdexacdfm