Rozważania wokół form wsparcia studentów niepełnosprawnych [chapter]

Janina Filek
2015 Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością  
Rozważania wokół form wsparcia studentów niepełnosprawnych Wprowadzenie Dzięki niebywałemu wręcz postępowi technologicznemu ostatnich lat jako społeczeństwo nie tylko żyjemy coraz dłużej, ale dzięki wielu spektakularnym wynalazkom żyjemy także znacznie wygodniej, zatem można śmiało powiedzieć, że technika zapewnia nam coraz lepszą jakość życia. Postęp technologiczny poprawił także komfort życia wielu osób niepełnosprawnych. Nowości techniczne, choćby takie jak komórka czy laptop, poprawiły
more » ... top, poprawiły istotnie możliwości komunikacyjne osób niepełnosprawnych, znacznie usprawniając tym samym ich życie, o wiele zresztą trudniejsze niż pozostałych obywateli. Urządzenia takie jak specjalne wózki lub protezy dla osób z niepełnosprawnością ruchową czy aparaty słuchowe dla osób z niepełnosprawnością słuchową umożliwiły nawet wielu tym osobom podjęcie pracy zawodowej, zatem także lepsze i bardziej niezależne, wygodne i efektywne życie. Także postęp w medycynie pozwolił innym grupom niepełnosprawnych, do tej pory wykluczonych ze społeczeństwa, bo często zamkniętych w czterech ścianach własnych pokoi, na bardziej efektywne włączenie się w życie społeczne. Poprawa warunków technicznych oraz rozwój medycyny są niezwykle istotne dla unormalnienia funkcjonowania osób
doi:10.15633/9788374385077.02 fatcat:4whhahttzbfuhjeebxfiuq2moa