DIŞ KAYNAK KULLANIMI (DKK)'NA (OUTSOURCING) GENEL BAKIŞ

Anıl İlkem ÖZCAN
2015 Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) özellikle 1990'lı yılların başından itibaren gelişme göstermeye başlamış bir kavramdır. DKK en basit tanımıyla "temel yetkinlik konusu olmayan hizmetlerin örgüt dışı kaynaklardan sağlanmasıdır". Araştırmamızda DKK kavramı, türleri, avantaj ve riskleri ile Avrupa ve ülkemizde DKK örneklerine yer verilmiştir.
doaj:bf48f130ea204204a9f1bd0d9311a64d fatcat:lozotjmw6veehjqtwivtpuva7a