ANALYTICAL EVALUATION OF CRACK PROPAGATION FOR BULB HYDRAULIC TURBINES SHAFTS

Mircea Popovicu, Ilare Bordeasu, Liviu Marsavina
2011 Annals of the Academy of Romanian Scientists Series on Engineering Sciences   unpublished
Rezumat. Centralele hidroelectrice utilizează energia regenerabilă a cursurilor de apă. Turbinele hidraulice Bulb funcţionând la căderi reduse reprezintă surse excelente de energii alternative. Arborii turbinelor Bulb sunt piese masive, de formă cilindrică realizate din oţel slab aliat. Lucrarea analizează fisurile de oboseală ce au apărut în zona de racordare dintre arbore şi flanşa turbinei. Starea de tensiune din această zonă a fost analizată cu programele ANSIS şi AFGROW. Ca rezultat final,
more » ... Ca rezultat final, a fost stabilit numărul orelor de funcţionare până la străpungerea completă a peretelui arborelui. Abstract. The Hydroelectric Power Plants uses the regenerating energy of rivers. The hydraulic Bulb turbines running with low heads are excellent alternative energy sources. The shafts of these units present themselves as massive pieces, with cylindrical shape, manufactured from low-alloyed steels. The paper analyses the fatigue cracks occurring at some turbines in the neighbourhood of the connection zone between the shaft and the turbine runner flange. To obtain the tension state in this zone ANSIS and AFGROW computing programs were used. The number of running hours until the piercing of the shaft wall is established as a useful result.
fatcat:opzwlwapn5addou235stg3xphu