STUDY OF INTESTINAL FLORA IN ENTERAL NUTRITION

Tetsuo SHIBUYA, Masamichi UMAKOSHI, Hidemi OBA, Atsushi YOSHIKAWA, Kiichiro UCHIYAMA, Shinya SAKAGAMI, Shigeru IMAI, Mamoru NISHIZAKI, Hideo KITAHAMA, Tasuku SHOJI, Shigeru MITSUHASHI
1985 The journal of the Japanese Practical Surgeon Society  
doi:10.3919/ringe1963.46.337 fatcat:4hfyknuggre5hkuw2q6ecpl4uy