IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE PRISTUPNE ULICE DRAGIŠE MIŠOVIĆA U ČAČKU

Igor Jokanović, Miketa Lukić, Mila Svilar, Žarko Grujić, Dragana Zeljić
2017 Zbornik Radova Građevinskog Fakulteta  
Streets occupy approximately 20% of total cities area and represent the most significant and the most present form of public space, but they serve more and more as corridors for movement of vehicles. Hence there is a need to return the old spirit and fame to the streets and to observe them as places where people walk, talk, ride bicycles, shop and trade, and perform functions essential for the life of cities. This paper presents proposed reconstruction of access street Dragiše Mišovića in
more » ... with special emphasize on providing space for all users. Резиме: Улице заузимају око 20% укупне површине градова и представљају најважнију и најприсутнију форму јавног простора, али се све више своде на проводнике за кретање возила. Зато постоји потреба да се улицама врати стари дух и да се посматрају као места на којима људи ходају, разговарају, возе бицикле, купују и обављају функције од кључног значаја за живот градова. У раду се приказује предлог реконструкције приступне улице Драгише Мишовића у Чачку, са посебним нагласком на обезбеђење простора за све кориснике. Кључне речи: град, приступна улица, реконструкција, програмски услови, просторне могућности
doi:10.14415/zbornikgfs31.003 fatcat:26uu6ecpsrh5da4yi547ca4i3a