Berechting door de enkelvoudige kamer

W.F. Korthals Altes
2018 Platform Modernisering Strafvordering  
Hoofdstuk 4 van het conceptwetsvoorstel voor Boek 4 van het Wetboek van Strafvordering ('Berechting') gaat over de procedure bij de enkelvoudige kamer (EK). Tien artikelen omvat de regeling van de behandeling van strafzaken door politierechter en kantonrechter. Dat betekent een forse inkrimping ten opzichte van de huidige regeling (art. 367-381 Sv voor de politierechter, art. 382-398 Sv voor de kantonrechter). De voorstellers bereiken deze reductie door (1) gemeenschappelijke regels voor beide
more » ... regels voor beide berechtingsvormen op te nemen; (2) zo veel mogelijk naar de algemene regels voor berechting te verwijzen; en (3) in onbruik geraakte procedures te schrappen. In de afbakening van de bevoegdheden komt in principe geen wijziging: overtredingen blijven voor het grootste deel bij de kantonrechter en voor misdrijven moet je ook in de toekomst bij de politierechter zijn. Ook de grens tussen de meervoudige kamer (MK) en de politierechter blijft op dezelfde plaats liggen. Verder kunnen beide instanties zaken naar elkaar blijven verwijzen. Nieuw is wel dat dit ook voor de kantonrechter zal gelden, bijvoorbeeld als het om ingewikkelde zaken gaat of bij de gewenste gezamenlijke berechting van meer dan één strafbaar feit. Terecht is het huidige onderscheid op dit punt verwijderd. Nieuw -en praktisch -is ook dat de enkelvoudige kamer de zaak al vóór aanvang van de zitting kan verwijzen (art. 4.4.5); nu kan dat pas op de zitting. Van belang in dit kader is dan ook vooral na te gaan in welk opzicht de berechting door de enkelvoudige kamer van die bij de meervoudige kamer afwijkt, wat wordt geschrapt en welke nieuwigheden de voorstellers introduceren. Procesinleiding en oproeping Artikel 4.4.4 van het conceptwetsvoorstel regelt de bij de EK afwijkende wijze waarop een strafprocedure voor de verdachte begint. Net als bij de MK brengt de officier van justitie de strafzaak ter berechting aan door bij de -in dit geval -EK een procesinleiding in te dienen. Bij de MK wordt die afzonderlijk aan de verdachte betekend en leidt dat tot allerlei voorbereidend onderzoek, waarna de oproeping 1 Dit artikel uit Platform Modernisering Strafvordering is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker
doi:10.5553/pmsv/258950952018001019001 fatcat:vbv6vokgbneobk3ixnpb2w5cvq