FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ NÜN TAŞIT YÜKLERİ ALTINDA YAPISAL DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ

Apaer Mubuli, Barış Sevim
2016 Deu Muhendislik Fakultesi Fen ve Muhendislik  
ÖZ Bu çalışmada, Ülkemizdeki iki asma köprüden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yapısal davranışı taşıt yükleri altında araştırılmıştır. Bu amaçla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üç boyutlu sonlu eleman modeli SAP2000 yazılımı ile oluşturulmuştur. Taşıtların köprü davranışı üzerindeki etkisini araştırmak için, üç farklı yükleme durumuna sahip hareketli taşıt yükleri dinamik olarak modele etkittirilmiştir. Birinci yükleme durumunda 50 tonluk bir kamyonun köprü orta şeridinde dört farklı
more » ... hızla ilerlemesi halinde analizler gerçekleştirilmiştir. İkinci yükleme durumunda 50 tonluk 12 kamyonun dört şeritten üç sıra halinde aynı yönde ve dört farklı hızla ilerlemeleri halinde analizler gerçekleştirilmiştir. Üçüncü yükleme durumunda ise 50 tonluk 12 kamyonun dört şeritten üç sıra halinde aynı yönde, 50 tonluk 12 kamyonun dört şeritten üç sıra halinde karşı yönden ve yine dört farklı hızla ilerlemesi halinde analizler gerçekleştirilmiştir. Analizlerden elde edilen sonuçlar tablo ve grafikler halinde sunulmuştur. Sonuçta farklı yükleme durumlarına sahip farklı hızlardaki taşıt yüklerinin köprü yapısal davranışı üzerinde etkili olduğu anlaşılmıştır. Turkey . For the purpose, 3D finite element model of the bridge was constituted using SAP2000 software. The traffic loads with three different vehicle load patterns were dynamically applied to model to investigate the effects of vehicles on the response of bridge. In the firts load pattern, analyses were performed for a truck with 50 t mass when moving on the middle lane of the bridge with four different speeds. In the second load pattern, analyses were performed for 12 trucks with 50 t mass when moving on the four lanes towards to same way of the bridge with four different Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 18 No: 3 Sayı: 54 Sayfa No: 467 speeds. In the third load pattern, analyses were performed for 12 trucks with 50 t mass when moving on the four lanes towards to same way and other 12 trucks when moving opposite lanes. The result obtained from analyses listed and illustrated in tables and figures, respectively. It is seen from the study that the different vehicle loading and vehicle speeds considerably effects the structural response of the bridge. ABSTRACT The study presents the assesment of structural response of Fatih Sultan Mehmet Bridge under vehicle loads which is the one of the two suspension bridge in
doi:10.21205/deufmd.2016185414 fatcat:323qyx2kyvbjpni3quk3lpelwq