VÝCHODISKOVÉ TEORETICKÉ KONCEPTY VÝSKUMU ČÍTANIA METODOLÓGIOU SLEDOVANIA POHYBU OČÍ [chapter]

Ľudmila Hrdináková, Katarína Buzová
2019 Zenodo  
Spolupráca a digitálne spracovanie Mgr. Michaela Melicherová Mgr. Milan Regec Zborník bol spracovaný v rámci riešenia projektu APVV 15-0508 HIBER Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestore. The annual review was developed within the project APVV 15-0508 HIBER Human information behavior in the digital space.
doi:10.5281/zenodo.3661408 fatcat:3s2lhbjdnrhu3m4xrtk4pjkfl4