The spiritual body - concept of the (Slavic) soul: Part I

Ivana Basic
2013 Glasnik Etnografskog Instituta SANU  
У раду се испитује концепт душе у словенској и српској култури у контексту општих представа о души и долази до закључка да дуалистичка концептуална категоризација тело-душа није постојала у словенској и српској паганској слици света, већ је настала као плод примања хришћанства, док је за старији, пагански слој била важнија идеја вегетативне и емотивне душе, тесно повезане са телом, и идеја слободне душечовековог двојника, која ипак подразумева одређену, иако нематеријалну и не увек видљиву
more » ... е увек видљиву телесност (тело духовно). Иконичност лексеме душа, када је реч о вегетативној души, заснива се на опозицији видљиво-невидљиво, док се идеја слободне душе заснива на опозицији материјално-нематеријално. Разлика у иконичности лексема душа и духиако су обе у етимолошкој вези са дах, дисати, дуватисастоји се у томе што је дух концептуализован као божански дах, сила духовна, која не може бити индивидуализована у потпуности, иако носи карактеристике свог божанског или демонског порекла и повезана је са интелектом и вољом, те са ваздухом и ватром. Душа је пак индивидуална и повезана са нижим сегментима људског бићателесним функцијама и осећајношћу, а у вези је са елементом воде. У оквиру концепта људске личности посвуда се јавља идеја да је материјалном телу потребно још нешто да би било живо. Њу срећемо у западној култури још од грчко-античке предаје. Та животодавна супстанца називана је душом (лат. anima, гр. psychḗ), и замишљана је у вези са дахом (лат. spiritus, гр. pneûma). У читавом низу култура постоји идеја душе која се може тренутно одвојити од тела (у сну, екстази или стању шаманског транса), које и даље наставља да дише, чак може и да се креће. Maда многе културе праве разлику између душе и духа, који се * Рад је настао у оквиру пројекта Етнографског института САНУ: Мултиетницитет, мултикултуралност, миграцијесавремени процеси (бр. 177027), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Кључне речи: концепт душе, лексичка иконичност, словенска култура, српски језик.
doi:10.2298/gei1302113b fatcat:yvktkluozfev5gkimb23cmtfze