zasada Hamiltona, równanie Euler-Lagrange'a, napęd asynchroniczny, długie elementy sprężyste linii wału MODEL MATEMATYCZNY I ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO Z DŁUGIM ELEMENTEM SPRĘŻYSTYM DLA PARAMETRÓW ROZŁOŻONYCH

Andriy Czaban, Marek Lis
unpublished
W pracy przedstawiono analizę układu napędowego silnika indukcyjnego z długim elementem sprężystym. Element sprężysty przedstawiono jako układ o parametrach rozłożonych. Równania róż-niczkowe stanu elektromechanicznego przedstawione w postaci normalnej Cauchy'ego. Wyniki sy-mulacji komputerowych są wykorzystane dla analizy prędkości kątowych maszyny asynchronicznej i rożnych punktów linii wału a także analizy prądów, momentów rozruchowych oraz momentów sprężystych, które wynikają z linii wału napędu.
more » ... kają z linii wału napędu.
fatcat:vapdvyyxbngixb4ggpz4benxzi