TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR CNC Freze Tezgahında Arşimet Spiralinin İmalatı Vedat SAVAS, Abdülkerim YAPICI

Kısa Makale, Fırat Üniversitesi, Teknik Fakültesi, Eğitimi Bölümü
unpublished
ÖZET Bu çalışmada, Arşimet spiralinin CNC freze tezgahında imal edilebilirliği araştırılmıştır.Bu işlemin gerçekleştirile bilmesi için ilk önce Arşimet spiralinin matematiksel fonksiyonu araştırılmış daha sonra bu fonksiyondan hareketle Arşimet spiralinin CNC frezede imal edilebilmesi için takım yolu denklemleri türetilmiştir bu denklemler yardımıyla makro programlama ile Arşimet spiralinin Fanuc işletim sistemli ile Dyna 2900 Myte tipi freze tezgahında imalatı gerçekleştirilmiştir. Sonuç
more » ... miştir. Sonuç olarak para metrik denklemleri bilinen eğrilerin makro programlama ile imal edilebilirliği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar kelimeler : CNC, Arşimet Spirali, İmalat 1. GİRİŞ Nümerik kontrollü tezgahların gelişmesi tasarım ve imalat alanında önemli gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Klasik tezgahlarla karmaşık ve özel profillere sahip olan iş parçalarının imalatı, imalat sektörünün başlıca problemiydi fakat nümerik kontrollü tezgahların gelişmesiyle bu problem ortadan kalkmıştır. Bu konuda birçok çalışmalar yapılmıştır. Özek, C ve Özel, C yapmış oldukları çalışmada bir dik işlem merkezli CNC freze tezgahında makro programlama yöntemi ile düz dişlilerin açılabilirliğini araştırmışlardır. Çalışmalarında CNC freze tezgahlarında modülü büyük olan dişlilerin imalatlarının rahat bir şekilde yapılabileceği, modülü küçük olan dişlilerin imalatlarının parmak freze çakısının çapından dolayı, G41 ve G42 çap telafisi kodlarının sorun oluşturabileceği görülmüştür. İmal ettikleri düz dişli yüzey kalitesinin azdırma ve modül çakı ile açılan dişlilere nazaran daha hassas olduğunu belirtmişlerdir [1]. Özel , C ve Savaş, V çalışmalarında CNC freze tezgahında makro programlama yöntemiyle kardioid eğrisi şeklindeki bir iş parçası veya kanalın imalatını araştırmışlardır. Çalışmalarında CNC program algoritması belirlenmiş ve klasik freze tezgahlarında imalatı yapılamayan çeşitli iş parçalarının makro programlama yöntemiyle imal edilebildiği gösterilmiş, döngü için kullanılan en küçük açısal değişim miktarının yüzey kalitesini olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir [2]. Özel, C ve Özek, C matematiksel modeli olan kardioid şekilli bir kamın imalat denklemlerini çıkartmışlardır. Bu denklemlere göre kardioid şekilli kamın tasarımı BDÜ (Bilgisayar Destekli Üretim) kodlarının türetimi için C programlama dilini kullanarak bir C programı hazırlamışlardır. Bu programdaki kodların doğruluğunu kontrol etmek için DYNA 4M CNC programında simülasyon yapmışlardır. Sonuç olarak kullanılan çakı yarı çapının ilgili denklemler de ilave edilmesi gerektiği ve kamın birlikte çalışacağı izleyici makaranın çapına göre seçilmesi gerektiği belirtilmiştir [3]. Özel, C ve Özek, C bir diğer çalışmalarında dönel paraboloit şeklindeki bir parçanın Fanuc işletim sisteminde makro programlama yöntemiyle hazırlanabilirliğini araştırmışlardır. Çalışmalarında imalat denklemlerindeki parametrelerin hem imal edilen parçanın yüzey pürüzlülüğünü hem de imalat maliyetini
fatcat:axjdt2kh2za2zatyd7vzahkk4u