Refleksivni glagoli i njihova leksikalizacija u odabranim rječnicima bosanskog jezika

Zineta Lagumdžija, Almira Džanić
2018 Književni Jezik  
Sažetak: Paralelno s promjenama u izvanjezičkoj stvarnosti razvijaju se i nova sredstva komunikacije. U jeziku kao sredstvu komunikacije nastaju nove jezičke strukture i novi modeli opisa jezičkih struktura. Jedan od jezičkih fenomena koji je naišao na veliki interes u njemačkoj lingvistici su refleksivni glagoli. Njihovo nastajanje pokazalo se kao otvoren proces i odraz kreativne upotrebe jezika. Uvid u različite tekstne vrste i rječnike bosanskog jezika pokazuje da su refleksivni glagoli
more » ... ksivni glagoli veoma česti i u bosanskom jeziku. U bosanskoj lingvistici ove strukture nisu naišle na interes kakav zaslužuju. Cilj ovog rada je dati osvrt na procese nastajanja refleksivnih glagola i njihovu leksikalizaciju u odabranim rječnicima bosanskog jezika uz primjenu jednog od modela opisa refleksivnih glagola u njemačkoj lingvistici. Ključne riječi: refleksivni glagoli, refleksivizacija, leksikalizacija, rječnici bosanskog jezika. U njemačkoj lingvistici kategorija refleksivnosti već se nekoliko decenija intenzivno istražuje, a nova saznanja ulaze i u nova izdanja gramatika njemačkog jezika. U bosanskoj lingvistici informacije o kategoriji refleksivnosti ostale su na nivou Gramatike bosanskog jezika za srednje škole koja je Nakladom Zemaljske vlade za Bosnu
doi:10.33669/kj2018-29-06 fatcat:hxqjdzjglbdjdkwf6tvw5vfnyu