Έκφραση της πρωτεΐνης core+1/ARFP του HCV-1A στηνέκφραση των νουκλεοπορινών NUP153 και NUP214 σε ηπατικές κυτταροσειρές [article]

Σουλτάνα Κωνσταντινίδου, Democritus University Of Thrace
2021
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα Κατσάνη Α., Επίκουρο Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και επόπτριά μου στην εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, για τη δυνατότητα που μου έδωσε να εργαστώ στο Εργαστήριο Βιοχημείας και Μοριακής Ιολογίας. Την ευχαριστώ για την επιστημονική της καθοδήγηση, αλλά και για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Η υποστήριξή της ήταν πολύτιμη σε όλη την πορεία της ερευνητικής αυτής προσπάθειας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω
more » ... ην κα Πηνελόπη Μαυρομαρά, Καθηγήτρια Βιοχημείας, για τις συμβουλές της και την καθοδήγησή της καθ' όλη τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμη την υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Σαββίνα Μουσταφά, για την παραχώρηση των κυτταρικών σειρών που χρησιμοποιηθηκαν στην πτυχιακή εργασία και για τις συμβουλές της. Ευχαριστώ θερμά τα μέλη του εργαστηρίου και φοιτητές του τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής για το συνεργατικό πλαίσιο και την αποτελεσματικότητα αυτής της συνεργασίας και κυρίως τους Χρισταφόρωβ Δημόκριτος, Κετσέτσης Αργύρης, Τζουνίδου Φιλοθέη, Μεσιακάρης Βασίλειος για την ανεκτίμητη συμβολή και τη διαρκή συμπαράστασή τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω σε όλους τους καθηγητές του τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ για τις γνώσεις που απέκτησα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια και τους φίλους μου για την κατανόηση και την ενθάρρυνση που μου παρείχαν σε κάθε στάδιο εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας. 2
doi:10.26257/heal.duth.11763 fatcat:up4puadkhnajpompkwvxtjx5ma