Η φιλανθρωπική δράση της Ορθόδοξης εκκλησίας από το σχίσμα έως και σήμερα. Το παράδειγμα της Iεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως, Θεσσαλονίκης, κατά την οικονομική κρίση του 21ου αιώνα

Παντελής Κωνσταντίνου Παντελίδης
2019
Τα ζητήματα του πλούτου και της φτώχειας αποτελούν από τα πιο ακανθώδη και επίκαιρα θέματα που τίθενται στο κοινωνικό προσκήνιο διαρκώς. Το έργο των εκάστοτε κυβερνήσεων στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο, επικεντρώθηκε συχνά στην αναζήτηση μιας γενικά αποδεχτής λύσης ώστε να μειωθεί το φαινόμενο της φτώχειας, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν κατέστη ποτέ δυνατό. Πολλάκις στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς κλήθηκε να πάρει θέση πάνω στο ζήτημα πλούτου και φτώχειας σε σχέση με την αιώνια ζωή. Ομολογουμένως, η θέση
more » ... ου Ιησού Χριστού πάνω στο θέμα αυτό, ήταν απόλυτη αλλά και σαφής. Αποτελούσαν ιδιότητες ασυμβίβαστες για μία αρμονική κοινωνική συνύπαρξη. Οι όροι «πλούσιος» και «φτωχός» χρησιμοποιήθηκαν σε πολλές παραβολές του Ιησού προκειμένου να αποτυπωθούν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες καταστάσεις ζωής. Συνεπώς, στην Κ.Δ δεν αποδίδεται μόνο η οικονομική διάσταση στους όρους αλλά τοποθετούνται σε ευρύτερο πλαίσιο. Επιπλέον, η φτώχεια είναι ένα οικουμενικό φαινόμενο και σχετίζεται κυρίως με την παγκόσμια διαστρωμάτωση, την παγκόσμια οικονομία και τις κοινωνικές ανισότητες, καθώς σχετική φτώχεια υπάρχει σε όλα τα κράτη, ακόμα και στα οικονομικά ισχυρά κράτη. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να κάνει μία ανασκόπηση των κοινωνικών προβλημάτων που σχετίζονται με την φτώχεια κατά τους χρόνους της Κ.Δ έως και σήμερα και έτσι να αναδείξει τη σημαντικότητα της φιλανθρωπίας για την ευημερία όλων των κοινωνιών. Αρχικά, στο Α΄μέρος, αποσαφηνίζονται οι όροι: φτώχια, φτωχός, ένδεια, ενδεής, ελεημοσύνη και φιλανθρωπία. Στη συνέχεια του ίδιου μέρους, γίνεται εκτενής αναφορά σε σεβαστά πρόσωπα που προχώρησαν στην εφαρμογή φιλανθρωπικών πρακτικών και η δράση τους αποτέλεσε παράδειγμα για συνέχεια, όπως οι σεβαστοί Καππαδόκες πατέρες. Στο τέλος του Α΄μέρους, αναδεικνύονται σημαντικές για την ιστορία περίοδοι, όπως αυτή των Βυζαντινών χρόνων όπου η φιλανθρωπική δράση έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Τελικός στόχος της εργασίας στο Β΄μέρος, είναι να τονιστεί ο μεγαλειώδης ρόλος της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως, Θεσσαλονίκης αναφορικά με το σπουδαίο φιλανθ [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.309286 fatcat:duqobk2e3newtk6fmahakq4bgy