ЗНАЧАЈ РАДА ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ СА АСПЕКТА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА ГОВОРА МРЖЊЕ

Борислав Ђукић, Душко Пена
2014 БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ  
Истраживање проблема говора мржње у контексту рада полиције у заједници има за циљ утврђивање значаја овог феномена са аспекта успјешности полиције у заједници, а реализоваће се стандардним методама прегледа литературе и анализе садржаја. Говор мржње као комплексна друштвена појава о којој се у посљедње вријеме говори у контексту многих догађаја и области живота, посебну пажњузаслужује са аспекта изворног тумачења овог појма који се везује за међунационалне релације и односе између различитих
more » ... ничких група. У савременим условима овај појам се везује и за пол људи, политичка и друга увјерења, сексуалну оријентацију и слично. Када се говори о Босни и Херцеговини и Републици Српској као вишенационалним категоријама и када се има у виду недавна прошлост коју обиљежава грађански рат и насиље, јасно је колико говор мржње може имати посљедица са аспекта међунационалних односа и трпељивости односно нетрпељивости. Такође, јасно је колико има значаја било каква активност било ког сегмента друштва и институција система која иде у правцу превазилажења свега онога што потенцијално може произвести сукобе, па и најмањег интензитета. У том смислу, полиција као орган има законска овлаштења за репресивно дјеловање и санкционисање појава које се везују за говор мржње, али исто тако кроз концепт рада полиције у заједници и превентивно дјеловање, могуће је учинити додатни напор у превазилажењу овог проблема. На тај начин се узавреле тензије подгријаване говором мржње спуштају на разуман ниво, ниво толеранције и договарања, што је претпоставка коректних међунационалних односа који су у коријену мира, просперитета, разумијевања, толеранције и других вриједности савременог друштва. Може се закључити да говор мржње у вишенационалним заједницама има посебну тежину са аспекта успостављања повјерења у локалним заједницама, у чему значајну помоћ пружа концепт рада полиције у заједници.
doi:10.7251/bpgbl1214209dj fatcat:jwirciieqjgwxci3f6tmfhcsbq