Diversit y of the use of f u nds u nder operational prog rams in Poland in the per iod 2014 –2017
ZRÓŻNICOWANIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W POLSCE W OKRESIE 2014–2017

Marta Wysogląd
2017 Europa Regionum  
doi:10.18276/er.2017.33-14 fatcat:ir6jt2xdtbblzdtcqbvw2tk354