Zagraniczne migracje kobiet a problem rodziny i małżeństwa

Anna Krasnodębska
2019 Roczniki Nauk Społecznych  
W artykule na podstawie badań jakościowych (wywiady, listy) i ilościowych przedstawiono refleksje i wspomnienia kobiet migrantek dotyczące ich rodzin i małżeństwa. Podejmując się analizy teoretycznej tych badań, wzięto pod uwagę teorię roli jako narzędzie do wyjaśniania zjawisk. Teoria ta została zmodyfikowana poprzez dodanie innych, pozaludzkich (non-human) partnerów roli, wobec których rola migrantki jest konstruowana i odgrywana. Wyjazd za granicę nie rozwiązuje konfliktu między rolami
more » ... nymi, małżeńskimi a zawodowymi, może go jedynie nasilać.
doi:10.18290/rns.2019.47.4-8 fatcat:yorruqmo2bdtha62k6q6r7o3bu