THE LITERARY HERITAGE OF STANKEVICH

O.O. Dolha, National University of Pharmacy, N.M. Filianina, L.V. Siniavina, National University of Pharmacy, National University of Pharmacy
2019 Тrаnscarpathian Philological Studies  
Стаття присвячена вивченню літературної творчості М.В. Станкевича. У ній вирішуються два головні завдання: аналізуються усі твори М.В. Станкевича, доповнюється і уточнюється уявлення про нього як про письменника. Робота базується на джерелах, велика частина яких ніколи не була предметом спеціального дослідження. Уперше систематизований і узагальнений різноманітний матеріал, що міститься в листах Станкевича. Його поезія відрізняється гуманістичною спрямованістю. Вона обернена, передусім, до
more » ... внутрішнього стану людини. У його віршах відтворений внутрішній духовний світ мислячих людей 1830-х років, у тому числі самого автора. Виражені в його поезії роздуми про життя, призначення людини є вірним і правдивим відображенням сучасної Станкевичу дійсності. Ідейний задум історичної трагедії «Василь Шуйський» -висловити думку з приводу політичного устрою країни. Ще П.В. Анненков зазначав, що трагедія була для Станкевича плодом прагнення виразити свій погляд на ту або іншу сторону колишнього життя. Повість Станкевича «Декілька миттєвостей з життя графа Z***», не маючи великих художніх достоїнств, відбила душевний стан автора: його сумніви в можливості досягнення істини, в силі розуму, а також прагнення до любові і щастя, роздуми про своє призначення в житті. Виразником авторських ідей у повісті є її головний герой, граф Z***. У діалозі «Трьох художників» Станкевич порушує проблему співвідношення трьох споріднених видів мистецтва: музики, живопису і поезії, символічно представлених в образах трьох братів-художників (музиканта, живописця і поета), наділених божественною здатністю творити. Характерними рисами Станкевича-критика є максималізм і високі моральні вимоги до творів художньої літератури і, відповідно, до літературних діячів. Особливістю його літературно-критичних висловлювань є їх підвищена емоційність, суб'єктивність і упередженість. Ключові слова: літературна творчість, поезія, трагедія, діалог, літературно-критичне висловлювання. The literary heritage of Stankevich (1813-1840) is small: 41 poems (including translations from Goethe), the poetic tragedy «Vasily Shuisky" (1830), the dialogue "Three Artists" (1833), the story "A few moments in the life of Earl Z***" (1834). During the period of 1829-1834 he published his works in periodicals, almanacs and newspapers: "Butterfly. Journal of news before education and dormitory", "Athenius", "Northern flowers", "Telescope", "Molva", "Dennitsa", "Literary newspaper". A separate edition of Stankevich's works was undertaken by A.I. Stankevich in 1890 (at present it is the only publication of his works in their entirety). Prior to that, Stankevich's poems had been published in 1857 by P.V. Annenkov as an appendix to the "Biography of N.V. Stankevich". Later on, Stankevich's literary heritage was published in 1964, 1982 and 1988. Stankevich's literary work s are important and interesting as the creation of a man who was one of the intellectual centers of his time. The spiritual significance of his personality stimulates interest in his literary heritage. A comprehensive study of Stankevich's literary work completes and clarifies his vision as a writer. In addition, this research fostered a more
doi:10.32782/tps2663-4880/2019.12.44 fatcat:2aqpwl3bibap5d5cc65emnydom