Alienation and Deification: On Being Fully Human
Otuđenje i pobožanstvenjenje: o bivanju cjelovitim čovjekom

Teresa Forcades i Vila
2019 Filozofska Istraživanja  
Otuđenje i pobožanstvenjenje: o bivanju cjelovitim čovjekom Sažetak Iznosi se izbor ključnih aspekata načina na koje su se otuđenje čovjeka i ljudska sloboda zamišljali i doživljavali u kontekstu reformacije i Oktobarske revolucije. Nastoji se odgovoriti na sljedeće pitanje: Je li točno da se negativna antropologija reformatora paradoksalno povezivala sa širenjem pojedinačne i društvene slobode, dok se pozitivna antropologija sovjetskih revolucionara povezivala sa smanjivanjem tih sloboda? S
more » ... m tih sloboda? S jedne strane, danas se prihvaća da je reformacija pomogla poticanju i učvršćivanju poimanja političke i osobne slobode u Europi, no ne bez proturječja i nauštrb stvaranja uske veze između nastajućih političkih i ekonomskih sila koje su se počele uspostavljati u novome svjetskom poretku naziva »kapitalizam«. S druge strane, Oktobarska revolucija, koja je sebe razumijevala kao onu koja u praksu dovodi Marxove ideje i otvara vrata povijesti novome dobu slobode i napretka, pomogla je formirati režim kojim upravlja profesionalna birokracija koncentrirajući u svojim rukama svu ekonomsku i političku moć te pokrećući slijepi mehanizam ugnjetavanja pojedinca i zajednice. Ipak, Oktobarska je revolucija imala i jedan neočekivani ishod: širenje kršćanskoga vjerovanja o pobožanstvenjenju na Zapadu. Ključne riječi Reformacija, Oktobarska revolucija, otuđenje, pobožanstvenjenje aftermath: The Western expansion of the Christian belief on theosis (divinization).
doi:10.21464/fi38401 fatcat:u6qbt4owwraf7o5sb6if37p4ry