«Суд, встановлений законом» як елемент права на справедливий судовий розгляд в цивільному судочинстві

Tetiana Tsuvina
1970 Law Review of Kyiv University of Law  
У статті проводиться дослідження еволюційного тлумачення вимоги «суд, встановлений законом» як елемента права на справедливий судовий розгляд, передбаченого п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, у практиці Європейського суду з прав людини. Обґрунтовується, що зазначена вимога охоплює не лише правову основу існування «суду», однак і дотримання судом правил, якими він має керуватися, а також склад суду у конкретній справі. На підставі зазначеного виокремлюються
more » ... виокремлюються інституційна, процесуальна та компетенційна складові цієї вимоги. Інституційна складова відбиває судоустрійний аспект та передбачає створення відповідного суду, набуття особою статусу судді та перебування на посаді судді відповідно до норм національного законодавства. Процесуальна складова відбиває правомірність участі кожного конкретного судді у розгляді відповідної справи. Компетенційна складова передбачає правильне застосування правил юрисдикції та використання судом при розгляді та вирішенні справ виключно повноважень, передбачених процесуальним законодавством.
doi:10.36695/2219-5521.2.2019.24 fatcat:33gd4fksavduxdrrddswqglekm