Process modelling using fuzzy epistemic and deontic logics
MODELOWANIE PROCESÓW Z WYKORZYSTANIEM ROZMYTYCH LOGIK EPISTEMICZNEJ I DEONTYCZNEJ

Stanisław KĘDZIERSKI, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
2017 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
Streszczenie. Często zdarza się, iż sprawa, którą klient przedkłada w urzędzie nie przebiega właściwie. W dużej mierze zależy to od wykonawców danego procesu biznesowego. Proces biznesowy można modelować za pomocą logiki klasycznej wspomaganej logikami deontyczną i epistemiczną. Wiedza agenta o stanie procesu ma charakter. Zachowanie się agentów realizujących proces zależy między innymi od: woli wykonania, umiejętności. Zachowanie aktorów precyzyjniej opisuje rozmyta logika deontyczna. Artykuł
more » ... roponuje notację umożliwiającą zapis modelu procesu biznesowego ilustrowany przykładem. Słowa kluczowe: logika deontyczna i epistemiczna, modelowanie procesu biznesowego, funkcje rozmyte PROCESS MODELLING USING FUZZY EPISTEMIC AND DEONTIC LOGICS Abstract. Business processes can finish with success or collapsed before their designed ending. It is relative to actors that executed process. Business process can be modelled using deontic and epistemic logics. The knowledge of agents depends on concrete situation and has a fuzzy character. In the business processes context some reasons for fuzziness can be identified: complexity of terms, human preferences and goals, description of reality in natural languages. Actor's behaviour depends on their will to execute process, skills or state of health. Agent's behaviour described more precisely by fuzzy deontic logic. The new notation is proposed to afford possibilities for modelling precisely execution of business processes. Keywords: modelling business process, epistemic and deontic logic, fuzzy functions 176 S. Kędzierski
doi:10.29119/1641-3466.2017.113.13 fatcat:ncfr2lsevzblbmfgtn56zwkx6m