Social Pedagogy and Social Work: An analysis of their Relationship from a Socio-pedagogical Perspective

Ewa Marynowicz-Hetka
2016 Sociální Pedagogika  
A proposal for the relationship between social pedagogy and social work will be made in this manuscript. It is assumed that social work is a certain type of practice cultivated by representatives of the social professions. Social pedagogy can provide an analysis of the field of social work, helping to orient activities within the field and to determine the proper selection of ways of conduct, a kind of a meta-theory. Such an approach enables interaction and cooperation between representatives
more » ... n representatives of multiple disciplines within the humanities and social sciences who are engaged in social work. It also has consequences for the acceptance of multi-faceted and multi-dimensional approaches to activities in the field of social work, which is recognized as an important field for social pedagogues, allowing them to carry out social actions from various perspectives, socio-pedagogical among them. The socio-pedagogical perspective on social work will be analyzed in this article. Keywords: social pedagogy, social work, field of practice, orientation of activity, relational model of social work, integrated paradigm Sociální pedagogika a sociální práce: Analýza vztahů ze sociálně-pedagogického hlediska Abstrakt: V tomto příspěvku je analyzován návrh vztahů mezi sociální pedagogikou a sociální prací. Předpokládáme, že sociální práce je určitým druhem praxe kultivované představiteli sociálních profesí. Navíc může sociální pedagogika poskytnout určitou meta-teorii pro analýzu pole sociální práce, pro orientaci aktivit v tomto poli a pro výběr způsobu chování. Takový přístup nám umožňuje potkat představitele mnoha disciplín humanitních a společenských věd v poli sociální práce a spolupracovat s nimi. Převzetí takové pozice má za důsledek přijetí mnohotvaré a mnohadimenzionální přípravy aktivit v poli sociální práce. Uvědomujeme si, že sociální práce se může chápat jako jedno z důležitých polí aktivit sociálního pedagoga, ve kterém se sociální akce provádí z různých perspektiv. Jednou z nich může být sociálně-pedagogická perspektiva. Tento sociálně-pedagogický úhel pohledu je předmětem analýzy v tomto příspěvku. Klíčová slova: sociální pedagogika, sociální práce, pole praxe, orientace aktivity, relační model sociální práce, integrované paradigma Marynowicz-Hetka / Social pedagogy and social work: An analysis of their relationship... 14
doi:10.7441/soced.2016.04.01.01 fatcat:oitoxxcu2je3dfa4etlzww56fi