ПЛАТФОРМА НАУКОВИХ ІНІЦІАТИВ АНТРОПОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНОЇ МІСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ ІРПЕНЯ №3 (64) 2017 ANTHROPOLOGICAL STUDY OF IRPIN LOCAL URBAN COMMUNITY

Cоболєва, Olena Sobolieva, Oksana Ovsiiuk, Tina Polek
unpublished
Олена СОБОЛЄВА кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу культурологічних досліджень НДІУ Оксана ОВСІЮК кандидат історичних наук, завідувач відділу культурологічних досліджень НДІУ Тіна ПОЛЕК кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу культурологічних досліджень НДІУ Анотація. У статті за допомогою етнографічних методів та ментального картогра-фування на прикладі м. Ірпеня здійснено антропологічне дослідження значення відчуття на-лежності до місця для
more » ... я локальної спільноти містян. Ключові слова: урбаністична антропологія, етнографія, ментальні мапи, відчуття на-лежності до місця, локальна спільнота містян. АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ГОРОДСКОГО СООБЩЕСТВА ИРПЕНЯ Елена СОБОЛЕВА кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела культурологических исследований НИИУ Оксана ОВСИЮК кандидат исторических наук, заведующая отделом культурологических исследований НИИУ Тина ПОЛЕК кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела культурологических исследований НИИУ Аннотация. В статье при помощи этнографических методов и ментального картогра-фирования на примере г. Ирпеня проведено антропологическое исследование значения ощуще-ния принадлежности к месту для формирования локального сообщества горожан. Ключевые слова: урбанистическая антропология, этнография, ментальные карты, ощущение принадлежности к месту, локальное сообщество горожан. Annotation. The article deals with the anthropological study of the "sense of belonging" and its importance for the formation of the local municipal community. The research is carried out by ethno-graphical methods and mental mapping using the example of Irpin.
fatcat:5onhcldgpngzxhmpizf22yorna