Designing SSI clusters with hierarchical checkpointing and single I/O space

Kai Hwang, Hai Jin, E. Chow, Cho-Li Wang, Zhiwei Xu
1999 IEEE Concurrency  
doi:10.1109/4434.749136 fatcat:tk7exsomkjfevjuypo7woihsiq