ВЛИЯНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ РАЦИОНА НА СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ЭРИТРОЦИТОВ

Tudor STRUTINSCHI, Svetlana GARAEVA, Vlada FURDUI, Galina POSTOLATI, Valentina STROCOVA, Lilia POLEACOVA, Mariana CIOCHINA, Nina COVARSCAIA
2018 Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte reale si ale naturii  
EFECTUL CALORICITĂŢII RĂSPUNSULUI PRIVIND STAREA UNOR ELEMENTE ALE SISTEMULUI ANTIOXIDANT DE ERITROCITEÎn articol sunt prezentate date privind conținutul formelor oxidate de glutation și carnozină ca componente ale siste­mului antioxidant în eritrocitele șobolanilor hrăniți cu diferite rații alimentare. Particularitățile modi­ficărilor concentra­ției acestor antioxidanți în eritrocite au relevat că cea mai optimă rație pentru șobolanii de tip normostenic este rația ce include: proteine – 16%,
more » ... : proteine – 16%, lipide – 26% şi glucide – 58% (rația 2). De asemenea, nivelul glutationului și al carnozinei în eritrocite se menținea la un nivel stabil, în cazul când șobolanilor li se administrau rații ce conțineau 16-20% proteine (rațiile 2, 3 și 4), ceea ce indică limitele capacităților compensatorii ale organismului șobolanilor de tip normostenic. Astfel, conținutul glutationului și al carnozinei în eritrocite poate fi considerat ca indice integral al proceselor de adaptare.EFFECT OF THE CALORICITY ANSWER ON THE STATE OF SOME ELEMENTS OF THE ERYTHROCYTES ANTIOXIDANT SYSTEM The data about content of oxidized forms of glutathione and carnosine as components of the antioxidant system in erythrocytes of the rats fed with different food rations are presented in the article. The specificity of changes in the concentration of these antioxidants in erythrocytes revealed that the most optimal ration for normostenic rats is ration including: 16% protein, 26% lipid, and 58% carbohydrate (ration 2). Also, the level of glutathione and carnosine in the erythrocytes was maintained at a stable level when the rats received food rations containing 16-20% proteins (rations 2, 3 and 4), fact that indicates the limits of the compensating capacities of rat organism of the normostenic type. Thus, the content of glutathione and carnosine in erythro­cyte [...]
doaj:ccc9c9f3be3e42b3b5d3afe096c25d29 fatcat:ych5gwr3ufhbxjqikhm62ogpyq