Arbeidsverhoudingen in Januari 1916. — de belasting- en leenings-ontwerpen. — ontwerp van wet tot vaststelling van maatregelen, die waarborgen dat nederland in voldoende mate de beschikking over schepen blijft behouden. — prijzen

1916 De Economist  
doi:10.1007/bf02204960 fatcat:nyhgq5uwmrd2jitpk3i7rrr3ea