Iranian Journal of Neurology © 2017 Vertebral artery occlusion after anterior cervical discectomy with fusion

Masatoshi Yunoki, Masatoshi Yunoki, Takahiro Kanda, Kenta Suzuki, Atsuhito Uneda, Koji Hirashita, Kimihiro Yoshino
2017 Iran J Neurol   unpublished
fatcat:ov2jfnmrhrgrjizzcwohvwgh2u