8th Laser Display and Lighting Conference: Abstract Book

Tetsuya Yagi, Keisuke Hieda, Sunao Kurimura
2019 8th Laser Display and Lighting Conference  
Takaaki Ishiure, Keio Univ. (Japan) Masato Ishino, Osaka Univ. (Japan) Shuji Kamijima, Seiko Epson (Japan) Junichi Kinoshita, Osaka Univ. (Japan) Makio Kurashige, Dai Nippon Printing (Japan) Muneharu Kuwata, Mitsubishi Electric Corp. (Japan) Osamu Matoba, Kobe Univ. (Japan) Atsushi Motogaito, Mie Univ. (Japan) Keizo Ochi, Osaka Univ. (Japan) Satoshi Ouchi, Hitachi (Japan) Shouichi Ozawa, Techno Management Research (Japan) Tsutomu Shimura, Univ. of Tokyo (Japan) Shinji Saito, Toshiba Corp. (Japan)
doi:10.1117/12.2540345 fatcat:3nfr7hbuznhmjldyseexbt5xqu