VRTLOG NOVOGA SVIJETA

Mauro DUJMOVIĆ
2011 Društvena Istraživanja  
Aldous Huxley napisao je roman Vrli novi svijet 1932. godine, dok je George Orwell napisao svoj roman 1984. negdje između 1945. i 1948. godine. Izrazit očaj, krajnji pesimizam i besperspektivnost čovjekove sadašnjosti i budućnosti glavne su odlike ovih romana, a upozorenje se odnosi na činjenicu da ako se u tijeku povijesti i razvoja ljudskoga društva nešto ne promijeni, ljudi će širom svijeta izgubiti većinu svojih ljudskih obilježja i postati automati bez duše, a da toga neće biti ni svjesni.
more » ... će biti ni svjesni. U Vrlom novom svijetu utjecaj medija na ljude toliko je očit da stanovništvo nesvjesno upotrebljava komercijalni jezik oglašavanja u svom govoru. Orwell je precizno anticipirao središnje mjesto koje će televizor zauzeti u domovima i upotrebu tog najrazvijenijega komunikacijskog medija kao instrumenta indoktrinacije i društvene kontrole. Osim sličnosti fikcijskih svjetova iz Orwellove 1984. i Huxleyjeva Vrlog novog svijeta s današnjim društvom, rad tematizira potrošnju kao način življenja u modernom društvu i utjecaj masovnih medija na razvoj potrošačkoga mentaliteta. Ono što slijedi zapravo je verifikacija temeljne hipoteze rada da su masovni mediji kreatori utopijske i magične zbilje koju nastoje povezati sa stvarima--robama kako bi osnažile kapitalizam i potrošačko društvo.
doi:10.5559/di.20.2.13 fatcat:2yddc6axvnevvouerx62qucw24