Nursing approaches in the postoperative pain management

Sevilay Yüceer
2011 Journal of Clinical and Experimental Investigations  
ÖZET Ameliyat sonrası dönemde hastalar sık sık orta ve şiddetli düzeyde ağrı deneyimlemektedir. Ağrı yönetiminin hemşirelik bakımının ayrılmaz ve önemli bir parçası olmasına rağmen yapılan çalışmalar ameliyat sonrası ağrı yönetiminin yetersiz olduğunu göstermektedir. Ameliyat sonrası dönemde hemşire, ağrı değerlendirmesinden, ağrı ile başa çıkma yöntemlerinin hastaya öğretilmesinden, analjezi tedavi planının uygulanmasından, tedavi sonuçlarının izlenmesinden, hasta ve ailesinin ağrı yönetimi
more » ... in ağrı yönetimi konusunda eğitilmesinden ve bu aşamaların kayıt edilmesinden sorumludur. Hemşirenin ağrı yönetimindeki bütüncül yaklaşımı hastanın ameliyat sonrasındaki rahatsızlığını en aza indirmektedir. Bu makalede hemşirenin ameliyat sonrası ağrı yönetimindeki yaklaşımları tartışılmıştır. Anahtar kelimeler: Postoperatif ağrı, ağrı yönetimi, hemşire ABSTRACT Patients frequently experience moderate to severe pain in the postoperative period. Although the pain management is an integral and important part of the nursing care, studies suggest that, nursing management of postoperative pain remains inadequate. Postoperative care nurses are responsible to assess the patient's pain, teach the patient strategies to deal with the pain, apply the analgesic treatment plan, monitor the results of treatment, educate the patient and the family on pain management and document the pain management outcomes. The nurses' holistic approach to pain management minimizes the patients' discomfort caused by pain in the postoperative period after the surgery. In this article, nurses' approaches to postoperative pain management are discussed. J Clin Exp Invest 2011; 2 (4): [474][475][476][477][478]
doi:10.5799/ahinjs.01.2011.04.0100 fatcat:47woazbbffbwvg7o4ral72fonm