DISPLACEABLE HEAT EXCHANGE IN THE SMELTING ZONE AND FEATURES OF TRANSIENTS IN BLAST FURNACE

Yu. G. Yaroshenko, V. S. Shvydkii, N. A. Spirin, V. V. Lavrov, V. Yu. Noskov
2015 Izvestiya Visshikh Uchebnykh Zavedenii Chernaya Metallurgiya = Izvestiya Ferrous Metallurgy  
doi:10.17073/0368-0797-2015-9-672-676 fatcat:bxoyzwxmmvf7vlwv4xfxpcn3cm