Bornholms Geologi. Anden, omarbejdede Udgave

V Milthers
1930 Danmarks Geologiske Undersøgelse V. Række  
Nærværende anden Udgave af Bornholms Geologi er ligesom første Udgave i sine Hovedtræk blevet til paa Grundlag af »Beskrivelse til Geologisk Kort over Danmark (i Maalestok 1:00000). Kortbladet Bornholm ved K.A. Grönwall og V. Milthers. DGU Række I, Nr. 13. Kjøbenhavn 1916«. I Løbet af de 14 Aar, der er gaaet siden første Udgave fremkom, er der imidlertid udført adskillige Undersøgelser, som har uddybet Kendskabet til Bornholms geologiske Forhold i væsentlig Grad, og som der er taget Hensyn til i nærværende Udgave.
doi:10.34194/raekke5.v1.7009 fatcat:5luzfjhpoff7vogu5tz7uhmxku