Diversification of resources, productivity and profitability of production factors from perspective of FADN farms' economic size in Poland and in region of Małopolska and Pogórze
Zróżnicowanie zasobów, wydajności i dochodowości czynników wytwórczych w zależności od wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych FADN w Polsce i w regionie Małopolska i Pogórze

Dariusz Zając, Uniwersytet Rzeszowski
2020 Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych / Problems of Small Agricultural Holdings  
Streszczenie. Celem artykułu jest rozpoznanie wielkości i ocena zasobów oraz wydajności i dochodowości czynników wytwórczych w gospodarstwach rolnych FADN w Polsce i w regionie Małopolska i Pogórze, z uwzględnieniem ich wielkości ekonomicznej. Materiał empiryczny artykułu stanowią dane z Polskiego FADN za lata 2010 i 2016. Analiza materiału empirycznego wykazała, że gospodarstwa rolne FADN w Polsce i w badanym regionie posiadają zarówno wiele cech podobnych, jak i różniących je od siebie pod
more » ... je od siebie pod względem zasobów oraz wydajności i dochodowości czynników wytwórczych, w zależności od ich wielkości ekonomicznej. Poza tym w latach 2010-2016 poprawiły się relacje między gospodarstwami rolnymi FADN z regionu Małopolska i Pogórze, a gospodarstwami w kraju, pod względem wartości produkcji ogółem oraz dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego, a także wydajności i dochodowości ziemi. Słowa kluczowe: FADN, dochodowość, gospodarstwa towarowe, Małopolska i Pogórze, Polska, wielkość ekonomiczna, wydajność, zasoby. Abstract. The aim of the article is identification of size and assessment of resources as well as productivity and profitability of production factors in FADN farms in Poland and in the Region of Małopolska and Pogórze, with particular interest paid to the households' economic size. Empirical data gained for this elaboration concerns Polish FADN for the years 2010 and 2016. Analysis of the data has proved that FADN farms of various Dariusz Zając 30 PDGR -PSAH sizes in Poland and in the considered region differ in terms of possessed resources as well as productivity and profitability of production factors, even though they certainly share selected features. What is more, in the period 2010-2016 the relations between the FADN farms in Poland and in the Region of Małopolska and Pogórze improved in terms of total production value, agricultural household's income, or productivity and profitability of land.
doi:10.15576/pdgr/2019.2.29 fatcat:afrjyojjerbzllcqqun2pvpyha