Обгрунтування сучасного пiдходу щодо автоматизації процесів прийняття рішень по управлінню авіацією апарату

Н.О. Королюк, О.В. Першин, Т.О. Грідньова, С.О. Шевченко, М.С. Агапов
2019 Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил  
ОБГРУНТУВАННЯ СУЧАСНОГО ПIДХОДУ ЩОДО АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПО УПРАВЛІННЮ АВІАЦІЄЮ У статті пропонується сучасний підхід щодо автоматизації процесів прийняття рішень по управлінню винищувальною авіацією за допомогою використання новітніх інформаційних технологій та обґрунтована доцільність використання нечіткої логіки як засобу моделювання невизначеності природної мови при неоднорідній і нечіткій вхідній інформації. Запропонований підхід щодо формування правил визначення методу
more » ... л визначення методу наведення, області можливих атак по повітряних цілях, що представляють собою логіко-аналітичні процедури по прийняттю рішень. Отримані результати дозволяють підвищити ефективність управління винищувальною авіацією. Ключові слова: логіко-аналітичні задачі, формалізація, теорія нечітких множин, підмножина, лінгвістична модель.
doi:10.30748/zhups.2019.59.04 fatcat:n447x6tqc5dcxkucoggpkwt3h4